Rom Mobell Nova F2 5.1 file pac

Rom Mobell

Rom Mobell Nova F2 5.1 file pac stock firmware flashtool fix treo logo , virus, mã bảo vệ, unbrick, fix lỗi phần mềm khác…

Download:

RomViet.Com_Mobell NOVA F2 U7S_F2_D3_WHX_A2_u7s_f2_5.1_Mobell_Nova_F2_2_V005_20160602_Nova_F2.rar

Pass: RomViet.Com998899

Xem thêm:

ResearchDownload Tool – Cộng Cụ Flash Rom Chip Spreadtrum File Pac* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *