Rom Oppo F5 Youth (CPH1725) stock firmware unbrick

Rom Oppo

Rom Oppo F5 Youth (CPH1725) file stock firmware Unbrick cứu máy, xóa mật khẩu màn hình, fix treo logo, lỗi phần mềm…

Download: 

CPH1725_11_A.37_OTA_0370_all_201907022253.rar | AFHMshare

CPH1725_11_A.30_181017.rar | Google DriveMshareMega

Firmware: CPH1725_11_A.30_181017.rar ( OFP Firmware )

Size: 2.7 GB

Link: Google DriveMshareGoogle Drive 2

Firmware: CPH1725_11_A.07_171116_Scatter.rar ( Scatter Firmware )

Size: 3.6 GB

Link: Google DriveMega

Firmware: CPH1725_11_A.24_180419_64c2de89.rar ( OFP Firmware )

Size: 3.7 GB

Link: Google DriveMega

Pass:

Thành viên mới có thể xem được pass + file này. Đăng ký thành viên tại đây.

*Tool flash:

OPPOMsmDownloadTool Crack Full – Tool Flash Rom Unbrick Oppo* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *