Rom Oppo Realme 3 RMX1821 RMX1823 RMX1825 RMX1827

Rom Oppo

Rom stock Oppo Realme 3 RMX1821 RMX1823 RMX1825 RMX1827 unbrick cứu máy, treo logo, xóa mật khẩu màn hình,…

Download:

RMX1825EX_11_A.18_190629_f51c8d98.rar | AFHMshare* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *