Rom Qiangzhe P6 (IPhone 6) OPPO P006 6S file pac

Rom SPD khác

Rom Qiangzhe P6 (IPhone 6) OPPO P006 6S file pac stock flash qua tool fix lỗi firmware , treo logo , diệt virus , mã bảo vệ…

Download:

Qiangzhe P6 (IPhone 6) OPPO P006 6S SC88256825 V2 Pac.rar

Qiangzhe P6 (IPhone 6) OPPO P006 6S SC88256825 V1 Pac.rar

Qiangzhe P6 (IPhone 6) OPPO P006 6S SC88256825 W Pac.rar

Xem thêm tool flash rom chip SPD:

ResearchDownload Tool – cộng cụ flash rom chip Spreadtrum file pac

 * Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *