Rom Qmobile T50 Android 4.4.3 SP7715EA CM2

Rom Qmobile

Rom Qmobile T50 Android 4.4.3 SP7715EA CM2 stock unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, xóa mã bảo vệ…

File Info:

Created by Infinity-Box (c) Chinese Miracle II (c) 2016
Device Brand : QMobile
Device Model : QMobile
Device CPU : scx15_sp7715ea
Device IntName : QMobile
Device Version : 4.4.3
Device Compile : 4/18/2015 10:04:58 AM
Device Project : QMobileT50_MP_17_04
Device ExtInfo : QMobile T50

Download:

Firmware: SCX15_SP7715EA_QMobile_4.4.3_QMobileT50_MP_17_04_QMobile_T50.rar

Dung lượng: 365 MB

Link: Google DriveMega

Pass:

Thành viên mới có thể xem được pass + file này. Đăng ký thành viên tại đây.


* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *