Rom Qmobile X2 Music Android 4.4.2 CM2

Rom Qmobile

Rom Qmobile X2 Music Android 4.4.2 CM2 stock unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, xóa mã bảo vệ…

File Info:

Created by Infinity-Box (c) Chinese Miracle II (c) 2016
Device Brand : QMobile
Device Model : scx15_sp7715ga
Device CPU : scx15_sp7715ga
Device IntName : scx15_sp7715gaplushvga
Device Version : 4.4.2
Device Compile : 8/14/2015 11:04:13 AM
Device Project : QMobileX2Music_MP_08_14
Device ExtInfo : QMobile X2 Music

Download:

Firmware: SCX15_SP7715GA_NAND_b256k_scx15_sp7715ga_4.4.2_QMobileX2Music_MP_08_14_QMobile_X2_Music.rar

Dung lượng: 202 MB

Link: Google DriveMega

Firmware: X2 Music spd7715.rar

Dung lượng: 218 MB

Link: Google DriveMega

Pass:

Thành viên mới có thể xem được pass + file này. Đăng ký thành viên tại đây.


* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *