Rom Samsung A3 (2017) A320Y 7.0 XXV tiếng Việt Full file

Rom Samsung

Rom Samsung Galaxy A3 (2017) SM-A320Y Android 7.0 XXV tiếng Việt Full file flash odin

Download:

AP_A320YDXU1BQL1_CL12625837_QB15920669_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5
BL_A320YDXU1BQL1_CL12625837_QB15920669_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_A320YDXU1BQI2_CP7519443_CL12168559_QB14998247_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_OLB_A320YOLB1BQL1_CL12625837_QB15920669_REV00_user_low_ship.tar.md5
HOME_CSC_OLB_A320YOLB1BQL1_CL12625837_QB15920669_REV00_user_low_ship.tar.md5

Firmware: SM-A320Y_A320YDXU1BQL1_CL12625837_QB15920669_REV00_user_low_ship_meta.rar

Size: 1.9 GB

Link: Google DriveMega

Pass: romviet.com_ss_android7

Rom Samsung A3 2017 A320Y Android 8.0 XXV Full File* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *