Rom Samsung A6 2018 A600GN Android 9.0 full file

Rom Samsung

Rom stock Samsung galaxy A6 2018 SM-A600GN Android 9.0 Full File unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,…

Download:

A600GNUBU5BSF3_A600GNOWO5BSF1_DOO_9.0_Full.rar | AFHMshare

A600GNUBS5BSF2_A600GNOWM5BSF2_CGU_9.0_Full.rar | AFHMshare

A600GNUBS5BSF2_A600GNOWE5BSF1_CHX_9.0_Full.rar | AFHMshare* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *