Rom Samsung J5 Prime G570M 9.0 Full File

Rom Samsung

Rom stock Samsung Galaxy J5 Prime SM-G570M Android 8.0 Full File fix lỗi phần mềm, treo logo, cứu máy…

Download:

G570MUBS8CTB5_G570MUUB8CTA1_TPA_8.0_Full.rar | AFHMshare

G570MUBS6CSG2_G570MUWT6CSG2_TGU_9.0_Full.rar | AFH

G570MUBU6CSF1_G570MUWM6CSF1_CGU_8.0_Full.rar | AFHMshare

G570MUBS5CSD1_G570MUUB5CSD1_DOO_8.0_Full.rar | Mshare – AFH

G570MUBS4CSC2_G570MUWT4CSC1_UFU_8.0_Full.rar | Mshare – AFH* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *