Rom Samsung Note 9 N960F Android 9.0 XXV Full File

Rom Samsung

Rom stock Samsung Note 9 Sm-N960F Android 9.0 XXV Việt Nam Full File fix lỗi phần mềm, treo logo, cứu máy…

Download:

N960FXXU3CSI3_N960FOXM3CSI1_XXV_9.0_Full.zip

N960FXXS3CSH2_N960FOXM3CSF9_XXV_9.0_Full.rar | AFH

N960FXXS3CSFC_N960FOXM3CSF9_XXV_9.0_Full.rar | AFHMshare

N960FXXU3CSF9_N960FOXM3CSF9_XEO_9.0_Full.rar | AFHMshare

N960FXXU3CSF9_N960FOXM3CSF9_XEU_9.0_Full.rar | AFHMshare

N960FXXS2CSB4_N960FOVF2CSA3_OMN_9.0_5Files.rar | MshareAFH

N960FXXU2CSA2_N960FOXM2CSA2_XXV_9.0_5Files.rar | Google DriveMshare

Tool:

Odin – Tool flash rom samsung update ver mới thường xuyên* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *