Rom Samsung S10 5G SM-G977N Android 9.0 Full File

Rom Samsung

Rom Samsung S10 5G SM-G977N Android 9.0 Full File cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,…

Download Firmware:

G977NKSU2ASIA_G977NOKR2ASIA_KTC_9.0_Full.zip

G977NKSU2ASIA_G977NOKR2ASIA_LUC_9.0_Full.zip

G977NKSU2ASIA_G977NOKR2ASIC_KOO_9.0_Full.zip

G977NKSU2ASIA_G977NOKR2ASIC_SKC_9.0_Full.zip

G977NKSU1ASF3_G977NOKR1ASF3_SKC_9.0_Full.rar | AFHMshare

G977NKSU1ASF3_G977NOKR1ASF3_LUC_9.0_Full.rar | AFHMshare

G977NKSU1ASF3_G977NOKR1ASF3_KTC_9.0_Full.rar | AFHMshare

G977NKSU1ASF3_G977NOKR1ASF3_KOO_9.0_Full.rar | AFHMshare

Tool:

Odin – Tool flash rom samsung update ver mới thường xuyên* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *