Rom Samsung S10+ Hàn SM-G975N Android 9.0 Full File

Rom Samsung

Rom stock Samsung S10+ Hàn SM-G975N (KOO/KTC/LUC/SKC) Android 9.0 Full File cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, nâng cấp…

Download Firmware:

G975NKSU3ASG8_G975NOKR3ASG8_KOO_9.0_Full.rar | AFHMshare

G975NKSU3ASG8_G975NOKR3ASG8_KTC_9.0_Full.rar | AFHMshare

G975NKSU3ASG8_G975NOKR3ASG8_LUC_9.0_Full.rar | AFHMshare

G975NKSU3ASG8_G975NOKR3ASG8_SKC_9.0_Full.rar | AFHMshare

G975NKSU2ASF3_G975NOKR2ASF3_KOO_9.0_Full.rar | AFHMshare

G975NKSU2ASF3_G975NOKR2ASF3_KTC_9.0_Full.rar | AFHMshare

G975NKSU2ASF3_G975NOKR2ASF3_LUC_9.0_Full.rar | AFHMshare

G975NKSU2ASF3_G975NOKR2ASF3_SKC_9.0_Full.rar | AFHMshare

G975NKSU1ASBA_G975NOKR1ASBA_KOO_9.0_Full.rar | MshareAFH

G975NKSU1ASBA_G975NOKR1ASBA_KTC_9.0_Full.rar | MshareAFH

G975NKSU1ASBA_G975NOKR1ASBA_LUC_9.0_Full.rar | MshareAFH 

G975NKSU1ASBA_G975NOKR1ASBA_SKC_9.0_Full.rar | MshareAFH

Tool:

Odin – Tool flash rom samsung update ver mới thường xuyên* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *