Rom Samsung S10E Hàn SM-G970N Android 10 Full File

Rom Samsung

Rom Samsung S10E Hàn SM-G970N Android 10 Full File fix lỗi phần mềm, treo logo, cứu máy, nâng cấp…

Download:

G970NKSU3BTA4_G970NOKR3BTA4_KOO_Android_10_Full.rar | AFHMshare

G970NKSU3BTA4_G970NOKR3BTA4_KTC_Android_10_Full.rar | AFHMshare

G970NKSU3BTA4_G970NOKR3BTA4_LUC_Android_10_Full.rar | AFHMshare

G970NKSU3BTA4_G970NOKR3BTA4_SKC_Android_10_Full.rar | AFHMshare

G970NKSU3BSKO_G970NOKR3BSKO_KOO_Android_10_Full.rar | AFHMshare

G970NKSU3BSKO_G970NOKR3BSKO_KTC_Android_10_Full.rar | AFHMshare

G970NKSU3BSKO_G970NOKR3BSKO_LUC_Android_10_Full.rar | AFHMshare

G970NKSU3BSKO_G970NOKR3BSKO_SKC_Android_10_Full.rar | AFHMshare

Tool:

Odin – Tool flash rom samsung update ver mới thường xuyên* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *