Rom Samsung S10E SM-G9700 Android 9.0 Full File

Rom Samsung

Rom Samsung S10E SM-G9700 Android 9.0 Full File cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, nâng cấp…

Download Firmware:

G9700ZHU2ASG7_G9700TGY2ASG7_TGY_9.0_Full.zip | AFHMshare

G9700ZCU2ASG7_G9700CHC2ASG7_CHC_9.0_Full.zip | AFHMshare

G9700ZCU2ASG4_G9700CHC2ASG4_CHC_9.0_Full.rar | AFH

G9700ZHU2ASG4_G9700TGY2ASG4_TGY_9.0_Full.rar | AFH

G9700ZHU1ASC8_G9700TGY1ASC8_TGY_9.0_Full.rar | Mshare – AFH

G9700ZCU1ASBA_G9700CHC1ASBA_CHC_9.0_Full.rar | MshareAFH

G9700ZHU1ASBA_G9700TGY1ASBA_TGY_9.0_Full.rar | MshareAFH

Tool:

Odin – Tool flash rom samsung update ver mới thường xuyên* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *