Rom Samsung S7 Verizon G930V Android 8.0 Full File

Rom Samsung

Rom Samsung S7 Verizon G930V Android 8.0 Full File unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,…

Download:

G930VVRUACSF2_G930VVZWACSF2_VZW_8.0_Full.rar | AFHMshare

G930VVRS9CSC1_G930VVZW9CSC1_VZW_8.0_Full.rar | Mshare – AFH

SM-G930V_G930VVRU8CRJ3_G930VVZW8CRJ3_4Files_8.0.rar | Google Drive – Mshare – Google Drive 2* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *