Rom samsung SM-G955U1 7.0 stock firmware full file

Rom Samsung

Rom samsung SM-G955U1 7.0 stock firmware full file flash qua odin fix lỗi phần mềm, treo logo…

Download:

G955U1UEU1AQG2_G955U1OYM1AQG2_VZW_4file.zip

G955U1UEU1AQG2_G955U1OYM1AQG2_TMB_4file.zip

G955U1UEU1AQG2_G955U1OYM1AQG2_ATT_4file.zip

*Tải odin mới nhất và cách flash: Tại đây* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *