Rom stock Acer LiQuid E Smart S100

Rom Acer

Rom stock Acer LiQuid E Smart S100 flash tool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, xóa mật khẩu…

Download Firmware:

Acer_LiquidE_1.100.22_EMEA-C6F_04.03.07.rar | MshareMega

Acer_LiquidE_1.100.83_EMEA-C1F_04.03.07.rar | MshareMega

Acer_LiquidE_1.101.14_EMEA-G4F_04.03.07.rar | MshareMega

Acer_LiquidE_4.002.15_EMEA-G1F_05.02.01.rar | MshareMega

Acer_LiquidE_4.006.03_EMEA-C2F_05.02.01.rar | MshareMega

Acer_LiquidE_4.007.08_EMEA-C4F_05.02.01.rar | MshareMega

OS_Acer_4.002.14.EMEA.GEN1_Pass_A1.rar | MshareMega* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *