Rom stock Advan I7D SC9832 CPB & PAC unbrick cứu máy

Rom Advan

Rom stock Advan I7D SC9832 CPB & PAC flash qua tool, unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,…

Download Firmware:

ADVAN_I7D_6.0.079.P1.1709131545.I7D.RWTX_ADVAN_I7D_OE_PAC.rar | MshareMega

i7D_Active_SC9832_K710A_360_6.0_I7D_SL716_V1.1_20180207_OE.CPB.rar | MshareMega

SC9832_K710A_360_6.0_I7D_BIMA_SL716_V1.1_20180207_OE.rar | MshareMega

Tool Flash:

YGDP Tool – Công cụ flash rom CPB – Update

ResearchDownload Tool – cộng cụ flash rom chip Spreadtrum file pac* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *