Rom stock Archos 40 Neon SC7731

Rom Archos

Rom stock Archos 40 Neon SC7731 stock fix lỗi phần mềm , treo logo , mã bảo vệ , diệt virus…

Download:  Archos 40 Neon SP7731GEA.rar

 * Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *