Rom Stock Asus PadFone Infinity (A80) Unbrick

Rom Asus

Rom Stock Asus PadFone Infinity (A80) full file stock unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, xóa mật khẩu,..

Download:

CSC_Image_A80_10_5_10_58-131367546164020857.zip | Google DriveMshare

CSC_Image_A80_10_5_10_58-131367548977668628.zip | Google DriveMshare

Factory_A80_V10.5.10.57_F3.18.17_16G_hynix.zip | Google DriveMshare

Factory_A80_V10.5.10.57_F3.18.17_32G_hynix.zip | Google DriveMshare

Factory_A80_V10.5.10.57_F3.18.17_64G_hynix.zip | Google DriveMshare* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *