Rom stock Asus ZenFone 3 Laser ZC551KL unbrick

Rom Asus

Rom stock Asus ZenFone 3 Laser ZC551KL unbrick cứu máy, xóa mật khẩu, fix treo logo, lỗi phần mềm,…

Download:

WW_ZC551KL_32.40.106.93-user-20180807-release.rar | AFHMshare

MR8.1_WW_ZC551KL_32.40.106.41-user-20171217-release.zip | Google DriveMshare

MR9.0_WW_ZC551KL_32.40.106.43-user-20180102-release.zip | Google DriveMshare

MR11.0_WW_ZC551KL_32.40.106.62-user-20180416-release.zip | Google DriveMshare

WW__ZC551KL_32.40.106.49_MR8_user_20180131_release.zip | Google DriveMshare

WW__ZC551KL_32.40.106.62_MR8_user_20180416_release.zip | Google DriveMshare

WW-msm8937_evb-1.2.30.73.25-fac-eng-20160727-release.zip | Google DriveMshare

WW-msm8937_evb-1.2.30.73.66-fac-eng-20170125-release-CSC.zip | Google DriveMshare

WW__ZC551KL_32.40.106.43_MR8_user_20180102_release.zip | Google DriveMshare

WW__ZC551KL_32.40.106.49_MR8_user_20180131_release.zip | Google DriveMshare

ZC551KL-WW-13.40.104.1-MR3.1-user-20161014-release-for-factory2shipping.zip | Google DriveMshare* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *