Rom stock Axioo Picophone M4P file pac

Rom Axioo

Rom stock Axioo Picophone M4P file pac flash tool cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, xóa mật khẩu…

Download Firmware:

PICOphone M4P M3_GEP9_20160514_FS031_CF2_BSE70G_PAC.rar

PICOphone_M4P_GEP8_20151209_FS031_CF2_BSE70G.rar

PICOphone_M4P_SW01_24072015_PAC.rar

Thành viên mới có thể xem được pass + file này. Đăng ký thành viên tại đây.

Tool:

ResearchDownload Tool – cộng cụ flash rom chip Spreadtrum file pac* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *