Rom stock Hyundai HDT-9421G / Plus unbrick cứu máy

Rom Khác

Rom stock Hyundai HDT-9421G / Plus unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, xóa mật khẩu,…

Download Firmware:

MediaTek_HDT-9421G 16G.201712 version.rar | AFHMshare

MediaTek_HDT-9421G firmware_201608 version.rar | AFHMshare

MediaTek_HDT-9421G firmware_201701 version.rar | AFHMshare

MediaTek_HDT-9421G PLUS.20171211.rar | AFHMshare* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *