Rom stock Masstel N500C SC7731 file pac

Rom Masstel

Rom stock Masstel N500C SC7731 file pac flash tool unbrick fix lỗi phần mềm 

Download:

Masstel N500C.rar

Pass:

Thành viên mới có thể xem được pass + file này. Đăng ký thành viên tại đây.

Hướng dẫn:

ResearchDownload Tool – cộng cụ flash rom chip Spreadtrum file pac* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Các bình luận:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *