Rom stock Masstel N505 file bin

Rom Masstel

Rom stock Masstel N505 file bin unbrick fix lỗi phần mềm

Download:

SC7731_Masstel N505 Bin.rar

File pac: https://romviet.com/rom-stock-masstel-n505-v06-file-pac/

Pass:

Thành viên mới có thể xem được pass + file này. Đăng ký thành viên tại đây.

 * Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *