Rom stock Masstel N530 SC7731 file bin

Rom Masstel

Rom stock Masstel N530 SC7731 file bin unbrick fix lỗi phần mềm 

Download:

N530 SPD7731.mira

Link: Google DriveOne Drive

Pass:

Thành viên mới có thể xem được pass + file này. Đăng ký thành viên tại đây.

Xem thêm:

Miracle Box 2.54 Crack Full

 * Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *