Rom stock MTB Hyundai HDT-7433L

Rom Khác

Rom stock MTB Hyundai HDT-7433L cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, xóa mật khẩu,…

Download Firmware:

Allwinner HDT-7433L firmware_201711 version.rar | AFHMshare

Allwinner HDT-7433L_16G firmware_201711 version.rar | AFHMshare

Allwinner HDT-7433L_20160825, v2.0.rar | AFHMshare

Allwinner HDT-7433L_A33M_86V_HDT-7433L_BF3703_BF3720_8723cs_20171213.rar | AFHMshare

HDT-7433L_A33M_86V_HDT-7433L_BF3703_BF3720_xr819_20171027.rar | AFHMshare

Allwinner HDT-7433LPLUS firmware_201711 version.rar | AFHMshare* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *