Rom stock MTB Hyundai HDT-9433L / Plus

Rom Khác

Rom stock MTB Hyundai HDT-9433L / Plus cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, xóa mật khẩu,…

Download Firmware:

Allwinner HDT-9433L 16G firmware_201712 version.rar | AFHMshare

Allwinner HDT-9433L firmware_201608 version.rar | AFHMshare

Allwinner HDT-9433L firmware_201702 version.rar | AFHMshare

Allwinner HDT-9433L PLUS.20171222.rar | AFHMshare

Allwinner HDT-9433L_firmware_201512 version.rar | AFHMshare* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *