Rom stock Samsung S9 Plus G9650 Android 9.0 Full File

Rom Samsung

Rom stock Samsung S9 Plus SM-G9650 Android 9.0 Full File cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, nâng cấp,…

Download:

G9650ZHU5CSFC_G9650OWA5CSF1_CTU_9.0_Full.zip | AFHMshare

G9650ZHU5CSF9_G9650OWA5CSF1_TCE_9.0_Full.rar | AFHMshare

G9650ZHU4CSD6_G9650OWO4CSD1_MXO_9.0_Full.rar | Mshare – AFH

G9650ZCU3CSAB_G9650CHC3CSAB_CHC_9.0_5Files.rar | MshareAFH

G9650ZHU3CSAB_G9650OWA3CSAB_COM_9.0_5Files.rar | MshareAFH

G9650ZHU3CSAB_G9650TGY3CSAB_TGY_9.0_5Files.rar | MshareAFH

SM-G9650_G9650ZHU3CSAB_G9650OWO3CSAC_UYO_9.0_5Files.rar | Google DriveMshareGoogle (Backup)

Tool:

Odin – Tool flash rom samsung update ver mới thường xuyên* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *