Rom stock Vivo V15 PD1831F Unbrick, treo logo, xóa mật khẩu

Rom Vivo

Rom stock Vivo V15 PD1831F Unbrick cứu máy, xóa mật khẩu màn hình, fix treo logo, lỗi phần mềm,…

Download Firmware:

PD1831F_EX_A_1.22.4_vivo_mtk_alps-release-p0.mp3-pre3_mtk6771.rar | AFH

PD1831F_EX_A_1.22.2-update-full_1562896125.rar | AFHMshare

PD1831F_EX_A_1.22.2_vivo_mtk_alps-release-p0.mp3-pre3_mtk6771.tar.gz | AFH

PD1831F_EX_A_1.21.1-update-full_1560258077.rar | AFHMshare

PD1831F_EX_A_1.21.1_vivo_mtk_alps-release-p0.mp3-pre3_mtk6771.rar | AFHMshare

PD1831F_EX_A_1.11.11_vivo_mtk_alps-release-p0.mp3-pre3_mtk6771.rar | AFHMshare

PD1831F_EX_A_1.11.9_vivo_mtk_alps-release-p0.mp3-pre3_mtk6771.rar | AFHMshare

PD1831F_EX_A_1.11.7_vivo_mtk_alps-release-p0.mp3-pre3_mtk6771.rar | AFHMshare

PD1831F_EX_A_1.10.15_vivo_mtk_alps-release-p0.mp3-pre3_mtk6771.rar | MshareAFH* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *