Rom stock Vivo Z1x PD1921

Rom Vivo

Rom stock Rom stock Vivo Z1x PD1921 unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm,…

Download:

PD1921F_EX_A_1.6.2-update-full.zip

PD1921F_EX_A_1.6.2_vivo_qcom_LA.UM.7.8.r1-01800-SDM710_split.rar* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *