Rom + Tool Oppo Realme 2 Pro RMX1801 / RMX1803 / RMX1807

Rom Oppo

Rom + Tool Oppo Realme 2 Pro RMX1801 / RMX1803 / RMX1807 Unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, mã bảo vệ, bypass account google,…

Download:

Firmware: RMX1801_11_A.05_180926_598934c8.rar | OFP Flash File

Link: MshareGoogle DriveGoogle Drive 2

Size: 3.8 GB

 

Firmware: RMX1803_11_A.06_181002_3e88c08c.rar | OFP Flash File

Link: MshareGoogle DriveGoogle Drive 2

Size: 3.8 GB

 

Firmware: MX1807_11_A.05_180926_598934c8.rar | OFP Flash File

Link: MshareGoogle DriveGoogle Drive 2

Size: 3.8 GB

 

Firmware: RMX1807_11_A.05_180926_QFIL.rar | QFIL Flash File

Link: MshareGoogle DriveGoogle Drive 2

Size: 3.9 GB

Update:

RMX1807_11_A.13_181228_78fc8cc6.rar

RMX1807_11_A.07_181012_3e88c08c.rar

RMX1803_11_A.13_181228_78fc8cc6.rar

RMX1803_11_A.07_181012_3e88c08c.rar

RMX1801_11_A.13_181228_78fc8cc6.rar

RMX1801_11_A.07_181012_3e88c08c.rar* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *