Rom VIVO V11 – V11i 1806 (PD1813F) Android 8.1

Rom Vivo

Rom VIVO V11 – V11i 1806 (PD1813F) Android 8.1 file stock firmware android 8.0 unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, xóa mật khẩu….

Download:

PD1813F_EX_A_6.11.3_vivo_mtk_alps-release-p0.mp3-pre3_mtk6771.rar | AFHMshare

PD1813F_EX_A_6.11.3-update-full_1563171867.rar | AFHMshare

PD1813F_EX_A_1.13.2_vivo_mtk_alps-mp-o1.mp1-pre9_mtk6771.rar | AFHMshare

PD1813F_EX_A_1.13.1_vivo_mtk_alps-mp-o1.mp1-pre9_mtk6771.rar | AFHMshare

PD1813F_EX_A_6.10.6-update-full_1560567832.rar | AFHMshare

PD1813F_EX_A_6.9.14_vivo_mtk_alps-release-p0.mp3-pre3_mtk6771.rar | AFHMshare

PD1813F_EX_A_6.10.6_vivo_mtk_alps-release-p0.mp3-pre3_mtk6771.rar | AFHMshare

PD1813F_EX_A_1.9.10_vivo_mtk_alps-mp-o1.mp1-pre9_mtk6771.rar | Google DriveMshare – Google Drive 2

PD1813F_EX_A_1.9.20_vivo_mtk_alps-mp-o1.mp1-pre9_mtk6771.rar | Google DriveMshare – Google Drive 2* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *