Rom Vivo V7 Plus PD1708F Android 7.1.2 unbrick, treo logo

Rom Vivo

Rom Vivo V7+ PD1708F Android 7.1.2 stock firmware unbrick cứu máy , xóa mật khẩu, treo logo, fix lỗi phần mềm…

Android info:
platform: msm8953, cpu abi: arm64-v8a
manufacturer: vivo
board: msm8953, name: PD1708F_EX
brand: vivo, model: vivo 1716
build id: N2G47H, version: 7.1.2 Nougat (N2G47H release-keys)
build description: msm8953_64-user 7.1.2 N2G47H eng.compil.20170901.013821 release-keys

Download:

QFIL Firmware:

PD1708F_EX_A_1.8.26_vivo_qcom_LA.UM.5.6-01810-89xx.0_msm8953_split.tar.gz.rar

Dung lượng: 2.5 GB

Link: Google DriveMega

Firmware: PD1708F_EX_A_1.17.15_vivo_qcom_LA.UM.5.6-01810-89xx.0_msm8953_split.rar

Size: 2.5 GB

Link: Google DriveMshare – Google Drive 2

Fastboot Firmware:

Firmware: PD1708F_EX_A_1.17.15_vivo_qcom_LA.UM.5.6-01810-89xx.0_msm8953.rar

Size: 2.4 GB

Link: Google DriveMshare – Google Drive 2

Firehose Vivo V7 Plus:

prog_emmc_firehose_8953_ddr.mbn

Link: Google DriveMega

Vivo_V7_Plus_PD1708F_EX_A_1.8.25_LA.UM.5.6_01810_89XX.0_MSM8953_QFIL.rar | AFHMshare

Pass:

romviet.com_vv_17042018

*Xem thêm: Các tool thường dùng flash rom Vivo* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *