Rom VIVO V9 – V9 Pro (PD1730CF) bản ram 6G

Rom Vivo

Rom VIVO V9 – V9 Pro (PD1730CF) bản ram 6G file stock firmware android 8.0 unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, xóa mật khẩu….

Download:

PD1730CF_EX_A_1.6.1_vivo_qcom_LA.UM.6.2.r1-04300-sdm660_split.rar | AFHMshare

PD1730CF_EX_A_1.6.1_vivo_qcom_LA.UM.6.2.r1-04300-sdm660.rar | AFHMshare

PD1730CF_EX_A_6.7.6_vivo_qcom_LA.UM.7.2.r1-00600-sdm660_split.rar | AFHMshare

PD1730CF_EX_A_6.7.6_vivo_qcom_LA.UM.7.2.r1-00600-sdm660.rar | AFHMshare* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *