Rom Vivo V9 Youth (PD1730BF) Unbrick, Treo logo, Xóa mật khẩu

Rom Vivo

Rom Vivo V9 Youth (PD1730BF) stock firmware unbrick cứu , xóa mật khẩu, fix treo logo và các lỗi phần mềm khác…

Download:

PD1730BF_EX_A_1.11.4_vivo_qcom_LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0_msm8953_split.rar | MshareAFH

PD1730BF_EX_A_1.11.4_vivo_qcom_LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0_msm8953.rar | MshareAFH

PD1730BF_EX_A_1.8.8-update-full.zip | Google DriveMshare

PD1730BF_EX_A_1.10.2_vivo_qcom_LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0_msm8953.tar.rar | Google DriveMshare

PD1730BF_EX_A_1.10.2_vivo_qcom_LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0_msm8953_split.tar.rar | Google DriveMshare

prog_emmc_firehose_8953_ddr.rar

*Xem thêm: Các tool thường dùng flash rom Vivo* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *