Rom Vivo X21 (PD1728F) stock firmware

Rom Vivo

Rom Vivo X21 (PD1728F) stock firmware unbrick cứu , xóa mật khẩu, fix treo logo và các lỗi phần mềm khác…

Download:

OTA Firmware: PD1728F_EX_A_1.10.3-update-full_1542245281.zip

Size: 2.6 GB

Link: Mshare – Google Drive

Fastboot Firmware: PD1728F_EX_A_1.7.10_vivo_qcom_LA.UM.6.2.r1-04300-sdm660.rar

Size: 3.0 GB

Link: Mshare – Google Drive

QFIL Firmware: PD1728F_EX_A_1.7.10_vivo_qcom_LA.UM.6.2.r1-04300-sdm660_split.rar

Size: 3.1 GB

Link: Mshare – Google Drive

*Xem thêm: Các tool thường dùng flash rom Vivo* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *