Rom Vivo Y91 / Y91i / Y93 PD1818CF/GF/DF unbrick

Rom Vivo

Rom Vivo Y91 / Y91i / Y93 PD1818CF/GF/DF unbrick cứu máy, treo logo, xóa mật khẩu, fix lỗi phần mềm,..

Download Firmware:

PD1818CF_EX_A_1.9.15-update-full_1558509626.zip | AFH

PD1818CF_EX_A_1.10.2_vivo_mtk_alps-release-o1.mp6-pre4_mt6762.rar | AFHMshare

PD1818CF_EX_A_1.9.12_vivo_mtk_alps-release-o1.mp6-pre4_mt6762.rar | AFHMshare

PD1818CF_EX_A_1.10.1_vivo_mtk_alps-release-o1.mp6-pre4_mt6762.rar | AFHMshare

PD1818CF_EX_A_1.8.0_vivo_mtk_alps-release-o1.mp6-pre4_mt6762.rar | MshareAFH

PD1818CF_EX_A_1.9.2_vivo_mtk_alps-release-o1.mp6-pre4_mt6762.rar | MshareAFH

PD1818CF_EX_A_1.7.11_vivo_mtk_alps-release-o1.mp6-pre4_mt6762.tar.rar | Google DriveMshare

PD1818GF_EX_A_1.5.12_vivo_mtk_alps-release-o1.mp6-pre4_mt6762.tar.rar | Google DriveMshare* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *