Rom Vivo Y95 & Y91 (PD1818F) 1807 Android 8.0

Rom Vivo

Rom Vivo Y95 & Y91 PD1818F / PD1818EF 1807 file stock firmware android 8.0 unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, xóa mật khẩu….

Download Firmware:

PD1818F_EX_A_1.13.33_vivo_qcom_LA.UM.6.6.2.r1-04200-89xx.0_sdm439_split.rar | AFHMshare

PD1818F_EX_A_1.16.3_vivo_qcom_LA.UM.6.6.2.r1-04200-89xx.0_sdm439_split.rar | AFHMshare

PD1818F_EX_A_1.16.6_vivo_qcom_LA.UM.6.6.2.r1-04200-89xx.0_sdm439_split.rar | AFHMshare

PD1818EF_EX_A_1.7.2_vivo_qcom_LA.UM.6.6.2.r1-04200-89xx.0_sdm439_split.rar | MshareAFH

PD1818EF_EX_A_1.7.7_vivo_qcom_LA.UM.6.6.2.r1-04200-89xx.0_sdm439_split.rar | MshareAFH

PD1818EF_EX_A_1.7.7_vivo_qcom_LA.UM.6.6.2.r1-04200-89xx.0_sdm439.rar | MshareAFH

PD1818EF_EX_A_1.6.15_vivo_qcom_LA.UM.6.6.2.r1-04200-89xx.0_sdm439_split.rar | MshareAFH

PD1818EF_EX_A_1.6.15_vivo_qcom_LA.UM.6.6.2.r1-04200-89xx.0_sdm439.rar | MshareAFH

PD1818F_EX_A_1.8.25_vivo_qcom_LA.UM.6.6.2.r1-04200-89xx.0_sdm439_split.rar | Google DriveMshare

PD1818F_EX_A_1.9.3_vivo_qcom_LA.UM.6.6.2.r1-04200-89xx.0_sdm439.rar | Google DriveMshare* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *