Rom Zenfone Live A007 ZB501KL stock firmware

Rom Asus

Rom Zenfone Live A007 ZB501KL stock firmware fix treo logo và các lỗi phần mềm khác…

Download:

RomViet.Com_WW_ZB501KL_13.1405.1703.28_M3.4.25_Phone-user.raw

Pass: RomViet.Com998899

platform: msm8226, cpu abi: armeabi-v7a
manufacturer: asus
board: zb501kl, name: WW_Phone
brand: asus, model:
build id: MMB29P, version: 6.0.1 Marshmallow (MMB29P.WW_Phone-13.1405.1703.28-20170330)
build description: zb501kl-user 6.0.1 MMB29P 13.1405.1703.28-20170330 release-keys* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *