Tổng hợp ICCID sống update liên tục

Học Sửa iPhone

Bài viết này mình sẽ Tổng hợp ICCID sống update liên tục cho anh em. ICCID mới nhất sẽ được để trên cùng.

List ICCID:

89014104279202589909 – Đang hoạt động

89014104279202597449 – Đang hoạt động* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *