Tổng hợp PDL Sky 760 đến 920

Rom Sky

Tổng hợp PDL Sky 760 đến 920, thiếu file nào anh em bình luận mình bổ sung thêm.

760S

770K

800S

810K

810S

820L

830K

830L

830S

840S 

840SP

850K

850L

850S

860K

860L

860S

870K

870L

870S

870K

890L

890S

900K

900L

900S

910K

910L

910S

920S* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *