Tổng hợp Rom stock LG KDZ cứu máy

Rom LG

Tổng hợp Rom stock LG KDZ cứu máy, fix lỗi phần mềm. Bấm Ctrl + F nhập model để tìm rom.

Download Firmware:

LG D105: D10510b_00.kdz | MshareGoogle Drive

LG D170: D17010a_00.kdz| MshareGoogle Drive

LG D295: D29510e_00.kdz | MshareGoogle Drive

LG D325: D32510f_00.kdz | MshareGoogle Drive – QCN | MshareGoogle Drive

LG D335: D33520d_00.kdz | MshareGoogle Drive

LG D380: D38010c_00.kdz | MshareGoogle Drive – QCN | MshareGoogle Drive

LG D410: D41020a_00.kdz | MshareGoogle Drive

LG D618: D61820d_00.kdz | MshareGoogle Drive

LG D682: D68210B_00.kdz | MshareGoogle Drive

LG D686: V20D_00.kdz | MshareGoogle Drive

LG D690: D69020c_00.kdz | MshareGoogle Drive

LG D724: D72420c_00.kdz | MshareGoogle Drive

LG D821: 16GB | MshareGoogle Drive – 32 GB | MshareGoogle DriveQCN | Mshare

LG D838: D83820a_00.kdz | MshareGoogle Drive

LG D851: QCN | MshareGoogle Drive

LG D855: D85530d_00_0426.kdz | MshareGoogle Drive

LG D958: D95820B_00.kdz | MshareGoogle Drive

LG D959: QCN | MshareGoogle Drive

LG E400: E40010J_00.kdz | MshareGoogle Drive

LG E405: E40510E_00.kdz | MshareGoogle Drive

LG E410: E41010D_00.kdz | MshareGoogle Drive

LG E420: V10G_00.kdz | MshareGoogle Drive

LG E425: E42510E_00.kdz | MshareGoogle Drive

LG E435: E43510C_00.kdz | MshareGoogle Drive

LG E440: E44010C_00.kdz | MshareGoogle Drive

LG E445: E44510D_00.kdz | MshareGoogle Drive

LG E450: E45010E_00.kdz | MshareGoogle Drive

LG E455: E45510C_00.kdz | MshareGoogle Drive

LG E510: E51010H_00.kdz | MshareGoogle Drive

LG E610: E61010E_00.kdz | MshareGoogle Drive

LG E612: E61220E_00.kdz | MshareGoogle Drive – V20F_00.kdz | MshareGoogle Drive

LG E615: E61520A_00.kdz | MshareGoogle Drive

LG E975: E97510F_00.kdz | MshareGoogle Drive

LG E988: E98810E_00.kdz | MshareGoogle Drive

LG F160K: F160K20J_00.kdz | MshareGoogle Drive

LG F320K: QCN | MshareGoogle Drive

LG F320L: QCN | MshareGoogle Drive

LG F320S: QCN | MshareGoogle Drive

LG F350: F350L20b_00.7z | MshareGoogle Drive

LG F500K: F500K20C_00.kdz | MshareGoogle Drive

LG F500L: F500L20C_00.kdz | MshareGoogle Drive

LG H324T: H324t10d_00.kdz | MshareGoogle Drive

LG H502: H502f20a_00_0603.kdz | MshareGoogle Drive

LG H540: H54020a_00_0810.kdz | MshareGoogle Drive

LG H810: PR H810PR10a_02.kdz | MshareGoogle Drive

LG H812: Canada TELUS H81210F.kdz | MshareGoogle DriveH81210h_recovery_RECOVERY_5.1.tot | Mshare

LG H815: H815P10e_00.kdz | MshareH81510C_00.kdz | Mshare Hong Kong H815T10B_00.kdz | Mshare

LG H818: H818N10b HK.kdz | MshareGoogle Drive – H818P10f_00 ID.kdz | MshareGoogle Drive

LG H819: China H81910b_00.kdz | MshareGoogle Drive – H81910c_RECOVERY_5.1.tot | MshareGoogle Drive

LG H959: LGH95915E_00.kdz | MshareGoogle Drive

LG H960: H96020a_00_0314.rar | MshareGoogle Drive

LG H990DS: H990ds10g_00_OPEN_ESA_DS_OP_0417.kdz | MshareGoogle Drive

LG K130: LGK130YAT-00-V10d-IDN-XX-OCT-12-2016 0.rar | MshareGoogle Drive

LG K220: LGK220dsZAT-00-V10a-IDN-XX-JUL-22-2016 0.kdz | MshareGoogle Drive

LG K350K: K350K10c_00_0720.kdz | MshareGoogle Drive

LG K430: K430TR10k_00_0226.kdz | MshareGoogle Drive

LG K500: LGK500dsZAT-00-V10d-IDN-XX-JUL-11-2016 0.kdz | MshareGoogle Drive

LG K520: LGK520DYAT-00-V10c-IDN-XX-MAY-17-2016 0.kdz | MshareGoogle Drive

LG M400DK: M400DK10d_00_OPEN_ESA_DS_OP_0417.kdz | MshareGoogle Drive

LG M700DSK: M700DSK10k_00_OPEN_ESA_DS_OP_0911.kdz | MshareGoogle Drive

LG P350: P35010C_00.kdz | MshareGoogle Drive

LG P500: P50010B_00.kdz | MshareGoogle Drive

LG P655K: P655K10B_00.kdz | MshareGoogle Drive

LG P690: P69010E_00.kdz | MshareGoogle Drive

LG P698: P69810G_00.kdz | MshareGoogle Drive

LG P705: P70520B_00.kdz | MshareGoogle Drive – QCN | MshareGoogle Drive

LG P713: P71310G_00.kdz | MshareGoogle Drive

LG P715: P71510E_00.kdz | MshareGoogle Drive

LG P765: P76520B_00.kdz | MshareGoogle Drive

LG P875: P87510E_00.kdz | MshareGoogle Drive

LG P880: P88020A_00.kdz | MshareGoogle Drive

LG P895: V10E_00.kdz | MshareGoogle Drive

LG P920: P92020C_00.kdz | MshareGoogle Drive

LG P970: P97030C_00.kdz | MshareGoogle Drive

LG P980: V10F_00.kdz | MshareGoogle Drive

LG P990: P99030B_00.kdz | MshareGoogle Drive

LG V32: LGV3210o_RECOVERY_5.1.tot | MshareGoogle Drive

LG V490: V49010c_00.kdz | MshareGoogle Drive

LG X145: LG-X145__lo_1__4.4.2__LGX145-00-V10b-IDN-XXX-SEP-13-2014 0.rar | MshareGoogle Drive

LG X147: BIN_LGX147-00-V10b-IND-XXX-AUG-11-2014 0.zip | MshareGoogle Drive

 * Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *