Rom stock Masstel M315 MT6572 flashtool

Rom stock Masstel M315 MT6572 flashtool unbrick fix lỗi phần mềm Download: Masstel M315.rar Link dự phòng: Tải về Pass: Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải […]

Xem chi tiết