Rom stock Wing M40 MT6572 flashtool

Rom stock Wing M40 MT6572 flashtool file flash qua flashtool fix lỗi phần mềm , treo logo ,… Download: Wing M40 MT6572.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải […]

Xem chi tiết