Rom samsung S3 SC-06D Tiếng Việt flash odin

Rom samsung S3 SC-06D Tiếng Việt file flash trực tiếp qua odin Download: Amanat_DCM-SC06DOMBMK2-20140205172432.zip Hướng dẫn flash: – Nên wipe data trước khi flash. – Đưa máy về Download mode: Giữ cùng lúc 3 phím Home + Volume down(-) + Power – Nhấn tiếp phím Volume up (+) để vào chế độ download mode của Samsung, kết […]

Xem chi tiết