Rom Archos 40b titanium MT6572 flashtool

Rom Archos 40b titanium MT6572 file stock flash qua sp flashtool unbrick cứu máy , diệt virus , fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Archos 40b titanium MT6572.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với […]

Xem chi tiết