Rom stock Massgo Vi5 Plus MT6580 flashtool

Rom stock Massgo Vi5 Plus MT6580 flashtool unbrick fix lỗi phần mềm Download: Massgo Vi5 Plus MT6580.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải kết hợp phím cứng […]

Xem chi tiết