Rom samsung Note 10.1 N8000 4.4.2 Tiếng Việt flash odin

Rom samsung Note 10.1 N8000 4.4.2 Tiếng Việt file flash trực tiếp qua odin Download: Galaxy note 10.1 N8000 4.4.2 N8000XXUDNE5_N8000OLBDNE3_XXV.zip Hướng dẫn flash: – Nên wipe data trước khi flash. – Đưa máy về Download mode: Giữ cùng lúc 3 phím Home + Volume down(-) + Power – Nhấn tiếp phím Volume up (+) để vào […]

Xem chi tiết