Rom samsung Note I9220 4.1.2 Tiếng Việt flash odin

Rom samsung Note I9220 4.1.2 Tiếng Việt file flash trực tiếp qua odin Download: CHN-I9220ZCLSG-20130802074043.zip Hướng dẫn flash: – Nên wipe data trước khi flash. – Đưa máy về Download mode: Giữ cùng lúc 3 phím Home + Volume down(-) + Power – Nhấn tiếp phím Volume up (+) để vào chế độ download mode của Samsung, […]

Xem chi tiết